Política de Privacidade

Protección de datos persoais segundo o RGPD

Rosa Mari Fernandez Rojo, baixo as normas vixentes en materia de protección de datos persoais, informa que os datos persoais recollidos a través de formularios na web www.estudiobretemas.com están incluídas nos arquivos automatizados específicos usuarios dos servizos de Rosa Mari Fernández Rojo
A recollida e tratamento de datos persoais é destinada a manter a relación de negocio e información de rendemento de tarefas, formación, asesoramento e outras actividades de Rosa Mari Fernandez Rojo
Estes datos só serán transferidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único propósito de cumprir o obxectivo anterior.
Rosa Mari Fernandez Rojo tome as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme as disposicións do Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 sobre medidas de protección de persoas físicas respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.
O usuario poderá en calquera momento exercer os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Reglamento. O exercicio destes dereitos pode ser o usuario por correo electrónico para [email protected] ou enderezo Praza Buxán, 1, 1, 32400 – Ribadavia (Ourense).
Vostede afirma que toda a información ofrecida por el son verdadeiras e correctas, e comprométese a mantelos actualizados, comunicando cambios Rosa Mari Fernandez Rojo

Datos recollidos polos usuarios dos servizos
Nos casos en que o usuario incluír arquivos con datos persoais en servidores de Aloxamento compartida, Rosa Mari Fernandez Rojo non é responsable da infracción polo usuario de RGPD.

Retención de datos de acordo co LSSI
Rosa Mari Fernandez Rojo relata que, como un proveedor de hospedaxe de servizos e datos de acordo co disposto no Ley34 / 2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI), retido por unha Período máximo de 12 meses, a información esencial para identificar a orixe dos datos aloxados eo momento no que se iniciou a prestación do servizo. Retención de datos non afecta o segredo das comunicacións e só poden ser utilizados no marco dunha investigación criminal ou para salvagardar a seguridade pública e facilitado aos xuíces e / ou tribunais ou do Ministerio para que os obriga . Forzas de comunicación de datos eo Estado deberá, de conformidade co disposto na normativa en materia de protección de datos persoais.

Dereitos de propiedade intelectual www.estudiobretemas.com
Rosa Mari Fernández Rojo é propietaria de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual, industrial, “know how” e outros dereitos relacionados co contido do sitio web www.estudiobretemas.com e os servizos nel ofrecidos, así como programas necesarios para a súa posta en marcha e información relacionada. reprodución, publicación e / ou uso estritamente privado dos contidos, total ou parcial, do sitio web www.estudiobretemas.com sen o consentimento por escrito non se admite.

Propiedade intelectual do software
O usuario debe respectar os programas de terceiros fornecidos pola Rosa Mari Fernandez Rojo, mesmo sendo libre e / ou do público.
Rosa Mari Fernández Rojo ten os dereitos de explotación e propiedade intelectual necesarios para o software.
O usuario non adquire ningún dereito ou licenza por parte do servizo contratado, sobre a necesidade de software de prestación de servizos, nin sobre a información técnica servizo de seguimento, con excepción dos dereitos e licenzas necesarias para o cumprimento dos servizos contratados e só durante a súa duración. Para calquera acción que supera a execución do contrato, o usuario ten permiso por escrito da Rosa Mari Fernandez Rojo, sendo prohibido ao usuario acceder, modificar, visualizar a configuración, estrutura e ficheiros de servidores de propiedade da Rosa Mari Fernandez Rojo, asumindo responsabilidade civil e criminal de calquera incidente que poida ocorrer en servidores e sistemas de seguridade como un resultado directo da acción neglixente ou malicioso da súa parte.

Propiedade intelectual dos contidos aloxados
Pola contra usar as leis de propiedade intelectual dos servizos prestados por Rosa Mari Fernandez Rojo e, en particular, está prohibido:
O uso que é contraria ao dereito español ou infrinxa os dereitos de outros.
Publicación ou transmisión de calquera contido que, segundo Rosa Mari Fernandez Rojo, é violento, obsceno, abusivo, ilegal, racista, xenófobo ou difamatorio.
As fendas, números de serie de software ou calquera outro contido que viole dereitos de propiedade intelectual de terceiros.
Recollida e / ou utilización de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso ou violar as disposicións do Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 á protección das persoas individuos en relación ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.
O uso dos enderezos de dominio do servidor de correo e correo electrónico para o envío de correo masivo non desexado.
O usuario ten total responsabilidade polo contido do seu sitio web, a información transmitidas e almacenadas, ligazóns de hipertexto, reivindicacións de terceiros e accións xudiciais referentes a dereitos de propiedade intelectual dos demais ea protección dos menores. O usuario é responsable respecto ás leis e regulamentos e normas que teñen que ver co funcionamento do servizo en liña, e-commerce, dereitos de autor, mantemento da orde pública e os principios universais de uso de Internet.

O usuario indemnizará a Rosa Mari Fernández Rojo polos gastos xerados pola imputación da Rosa Mari Fernández Rojo en calquera causa cuxa responsabilidade sexa atribuíble ao usuario, incluídas as taxas e gastos de defensa legal, mesmo no caso dunha decisión xudicial non definitiva.

Add to cart